MULTİMEDİA

SEÇKİQABAĞI TƏŞVİQAT BAŞLAYIB

SEÇKİNİN İŞIQLANDIRILMASINDA MEDİANIN ROLU

2 MİNƏ YAXIN MÜŞAHİDƏÇİ MSK-ya MÜRACİƏT EDİB

Müstəqil Media Mərkəzi işə başladı

“SEÇKİ 2020” MÜSTƏQİL MEDİA MƏRKƏZİ İŞƏ BAŞLADI

Növbədənkənar parlament seçkilərində iştirak edəcək partiyaların sayı 21-ə çatıb